Menu
Obec Trpík
ObecTrpík

Nařízení Státní veterinární správy

Sčítací list

POZOR!!
Nařízení Státní veterinární správy
Dle nařízení Státní veterinární správy je obec Trpík zařazena do pásma dozoru k zamezení šíření nebezpečné nákazy vysoce patogenního viru H5N1 (tzv. ptačí chřipky). Bližší informace viz níže.

Nařízení Státní veterinární správy - doplněné informace

Žádáme majitele drůbeže, aby provedli soupis svých hospodářství s chovem drůbeže (formulář na úřední desce obce, případně k vyzvednutí na obecním úřadě) - formulář je nutné odevzdat na obecní úřad nebo vhodit do poštovní schránky na budově obecního úřadu nejpozději do 10. 3. 2023 do 14:00, popřípadě odeslat na email: felcmanova.eva@seznam.cz

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření hrozí fyzickým osobám pokuta do výše 100 000 Kč.

Opatření budou zrušena pro pásmo dozoru, pokud uplyne doba minimálně 30 dní od zrušení opatření pro ochranné pásmo a budou splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení (EU) 2020/687.

(ochranné pásmo = obce přímo sousedící s místem výskytu   / pásmo dozoru = širší oblast přímo NEsousedící s místem výskytu).

Jakýkoliv úhyn drůbeže je nutné neprodleně oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. číslech +420 773 851 053, +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485.

V případě úhynu je u bývalého obchodu připravena označená nádoba na uhynulou drůbež.

Děkujeme všem za spolupráci.

Eva Felcmanová, starostka obce

Datum vložení: 6. 3. 2023 12:45
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 7:53
Autor: Správce Webu