Menu
Obec Trpík
ObecTrpík

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Trpík

Daňové
74,35 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 612 850 Kč
Upravený rozpočet 1 633 054 Kč
Skutečné plnění 1 890 566 Kč
Plnění 115,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 780 000 780 000 867 034 111,16
Příjem z daně z příjmů právnických osob 320 000 320 000 479 793 149,94
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 230 000 250 204 269 348 107,65
Příjem z daně z nemovitých věcí 90 000 90 000 124 177 137,97
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 75 000 75 000 8 360 11,15
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 55 000 55 000 66 341 120,62
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 36 000 36 000 37 500 104,17
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 15 000 15 000 22 969 153,13
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 9 000 9 000 12 234 135,93
Příjem z poplatku ze psů 2 050 2 050 2 500 121,95
Příjem ze správních poplatků 800 800 310 38,75
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 0 0 0 0,00
Celkem 1 612 850 1 633 054 1 890 566 115,77
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.