Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Trpík
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Trpík
  Trpík 6
  563 01 Trpík

 

 • e-mailem: 
 • elektronickým podáním: 
 • telefonicky na tel. čísle: 465 394 266 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Trpík
pondělí: 09.00 - 11.00    
středa: 09.00 - 11.00