Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Trpík

2.

Důvod a způsob založení

Obec Trpík vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo 

Státní správa


Eva Felcmanová, starostka
Kateřina Husáková, místostarostka                              Andrea Samková, členka zastupitelstva                        Veronika Pírková, členka zastupitelstva                      Milena Novotná, členka zastupitelstva                                   

 

Gabriela Kolomá - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

Telefon:      
Kancelář starosty: 465 394 266 mobil: 724 186 255
       
ID:5uya5hb      
E-mail: trpik@sendme.cz
Internet. stránky: www.trpik.cz  

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

4.3.

Provozní doba/Úřední hodiny

PROVOZNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU TRPÍK   od 1.9.2022

 

PONDĚLÍ           8.00 – 11.00 hodin        11.30 – 16.00 hodin

ÚTERÝ               8.00 – 12.00 hodin         

STŘEDA             8.00 – 11.00 hodin        11.30 – 16.00 hodin

ČTVRTEK           ZAVŘENO                   16:00 – 17:00 hodin

PÁTEK                ZAVŘENO

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU TRPÍK od 1.9.2022

 

PONDĚLÍ            8.00 – 11.00 hodin       11.30 – 16.00 hodin

STŘEDA             8.00 – 11.00 hodin        11.30 – 16.00 hodin (pracovnice úřadu)

ČTVRTEK          16.00 – 17.00 hodin                                       (přítomnost starostky/místostarostky)  

 

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 394 266
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 465 394 266
Mobil:

724 186 255

e-mail: trpik@sendme.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.trpik.cz

4.7.8

Adresa e-podatelny

trpik@sendme.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 25628611/0100

6.

00580996

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů 

- viz Úřední deska - NOVÁ

8.2.

Rozpočet

zde ke stažení

 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Trpík
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Trpík
  Trpík 6
  563 01 Trpík
 • e-mailem: trpik@sendme.cz
 • elektronickým podáním: ID:5uya5hb
 • telefonicky na tel. čísle: 465 394 266

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Trpík
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Trpík

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Trpík vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

pdf (270.64 kB)

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Trpík poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zprávy

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (149.92 kB)

2021 (150.75 kB) (152.07 kB)

18.

 

 

Seznámení fyzických a právnických osob v obci TRPÍKs charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení