Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Trpík

2.

Důvod a způsob založení

Obec Trpík vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo -5-ti členné

Státní správa


Jiří Šebrle, starosta
Jiří Krejsar, místostarosta                                          Ing. Iveta Vašatová, člen zastupitelstva                     Jan Bartoň, člen zastupitelstva                                  Markéta Homolová, člen zastupitelstva                  

 

Gabriela Kolomá - účetní

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

Telefon:      
Kancelář starosty: 465 394 266 mobil: 724 186 255
       
ID:5uya5hb      
E-mail: trpik@sendme.cz
Internet. stránky: www.trpik.cz  

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Trpík
Trpík 6
563 01 Lanškroun

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí: 09:00 - 11:30  13:00-15:30

Út, St, Čt: po domluvě

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 465 394 266
Fax:  
Kancelář starosty
Tel: 465 394 266
Mobil:

724 186 255

e-mail: trpik@sendme.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.trpik.cz

4.7.8

Adresa e-podatelny

trpik@sendme.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s.
číslo účtu/kód banky: 25628611/0100

6.

00580996

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

zde ke stažení

 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Trpík
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Trpík
  Trpík 6
  563 01 Trpík
 • e-mailem: trpik@sendme.cz
 • elektronickým podáním: ID:5uya5hb
 • telefonicky na tel. čísle: 465 394 266

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Trpík
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Trpík

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Trpík vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

   
   
   
   

 

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Trpík poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zprávy

2015

2016

2017

2018

2019

2020 (149.92 kB)

18.

 

 

Seznámení fyzických a právnických osob v obci TRPÍKs charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení