Obsah

Ceník pronájmu KD platný od 1.5.2022

Schválený na jednání zastupitelstva obce dne 29.4.2022 usnesením č. 32/2022

 

Doba pronájmu 48 hodin.

Pronájem KD v Trpíku pro občany s trv. pobytem v obci Trpík                                                                                                                                                     500 Kč

Pronájem KD v Trpíku pro občany bez trv. pobytu v obci Trpík                                                                                                                                                 1 000 Kč

Za každých dalších započatých 12 hodin                                                                                                                                                                                         200 Kč

Pronájem KD v Trpíku pro zájmové sdružení, spolky působící na území obce                                                                                                                                  0 Kč

Pronájem KD pro komerční účely na 1 den (24 hodin)                                                                                                                                                                2 000 Kč

 

Cena za spotřebovanou   1 kWh     

                                                    dle platné sazby (v současné době 10 Kč/kWh)

Paušální částka za spotřebu vody 100 Kč za dobu pronájmu.

Paušální částka za spotřebu vody 100 Kč za dobu pronájmu pro komerční účely

(1 den).

Částka se tedy skládá z pronájmu + spotřeba el. energie + paušální částka za vodu.

Tyto částky budou uvedeny na předávacím protokolu, který je nedílnou součástí smlouvy o pronájmu KD.

Smlouva bude uzavřena předem před začátkem pronájmu KD.

Platba za pronájem bude uskutečněna nejpozději do 24 hodin od ukončení pronájmu hotově na OÚ v Trpíku.

 

Eva Felcmanová, v.r.

Starostka obce Trpík 

                                                                        

Kateřina Husáková, v.r.

Místostarostka obce